4
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Хөвөгч бол би дундаж 4 / 5 гарч 260
Ранк
1-рт, 2.4 сая үзэлттэй байна
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх