3.8
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Ийм байж болохгүй! Хүргэн дундаж 3.8 / 5 гарч 17
Ранк
Товч биш, энэ нь 135K үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх